POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv a Regulamentului UE nr. 679/2016, vă aducem la cunoștință următoarele:
În sensul prevederilor legale susmenționate, prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor dvs. cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
Când utilizați acest website – www.devincebeau.ro, de fiecare dată când ne furnizați sau este necesar să accesăm orice fel de informații care, datorită caracteristicilor lor, ne permit să vă identificăm, vi se va aplica această Politică.
Datele dvs. cu caracter personal pe care Societatea DARUXIM DRINKS SRL le poate prelucra sunt următoarele:


a) numele și prenumele, nr. de telefon, adresa de livrare,
Scopul prelucrării este gestionarea înregistrării/solicitărilor dvs. pe care ni le transmiteți prin intermediul website-ului, să vă contactăm prin e-mail, telefon, SMS pentru a vă da detalii despre solicitările dvs. cu privire la actualizările sau comunicările informative legate de produsele sau serviciile contractate/produsele sau serviciile oferite de societatea noastră, executarea oricărui contract existent cu societatea noastră, a realizării obiectului de activitate, respectiv a desfășurării activității societății noastre, facturarea și încasarea valorii serviciilor/produselor oferite de societatea noastră, îndeplinirea obligațiilor legale, colectare debite restante, soluționarea disputelor și litigiilor etc.
Temeiul juridic al prelucării îl reprezintă contractele, obligațiile legale.


b) numărul de telefon, adresa de email,
Societatea DARUXIM DRINKS SRL va prelucra datele cu caracter personal obținute de la dvs./reprezentanții dvs. în calitate de persoane vizate cu scopul de marketing direct, gestionarea relațiilor cu clienții/potențiali clienți, promovare, publicitate, reclamă.
Temeiul juridic al prelucării îl reprezintă consimțământul dvs.
Prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la lit. b) se realizează într-un scop adiacent prelucrării datelor cu caracter personal în vederea executării contractului susmenționat.
Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de catre Societatea DARUXIM DRINKS SRL, exclusiv în scopurile mai sus mentionate sunt, după caz:
– clienții/potențialii clienți, persoanele interesate de produsele/serviciile societății noastre/utilizatorii website-ului.


Destinatarii datelor pot fi, după caz:
– persoanele vizate/reprezentanții acestora
– autorități publice centrale și locale, societăți bancare, societăți de asigurare, etc.
– reprezentanții autorizați ai Societății DARUXIM DRINKS SRL


Transferurile de date în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene se pot face numai conform legislației în vigoare.
Societatea DARUXIM DRINKS SRL va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activității sau atâta timp cât legislația va permite acest lucru, respectiv până în momentul în care persoana vizată sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ștergere (cu excepția situatiei în care Societatea DARUXIM DRINKS SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim).
Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Societatea DARUXIM DRINKS SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne și/sau vor fi distruse sau șterse.
Prin citirea prezentului document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la datele cu caracter personal pe care Societatea DARUXIM DRINKS SRL le poate prelucra, precum și cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat. Atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, persoanele vizate au dreptul, de a-și retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată Societății DARUXIM DRINKS SRL, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa conducerii Societății DARUXIM DRINKS SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: office@devincebeau.ro
Persoanele vizate înțeleg că datele cu caracter personal prevăzute la litera a) furnizate către Societatea DARUXIM DRINKS SRL reprezintă elemente esențiale pentru derularea activității comerciale/contractuale, iar refuzul furnizării acestora va conduce la imposibilitatea derulării raporturilor juridice existente între noi și implicit imposibilitatea gestionării înregistrărilor/solicitărilor dvs.


În cazul in care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, își exercită drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Societatea DARUXIM DRINKS SRL poate:
– fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
– fie să refuze să dea curs cererii.

Nu vom prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai sus menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE


Ce sunt cookie-urile


Un cookie este un fisier-text de mici dimensiuni pe care un site il salveaza pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastra mobil atunci cand vizitati site-ul. Cookie-urile sunt larg utilizate pentru a face site-urile functionale sau pentru ca acestea sa functioneze mai eficient, precum si pentru a furniza informatii detinatorilor site-ului.


Cum utilizam cookie-urile


Site-ul www.devincebeau.ro utilizeaza Google Analytics, un serviciu de analiza web furnizat de Google, Inc. (,,Google) care contribuie la analizarea utilizarii site-ului. In acest scop, Google Analytics utilizeaza ,,cookie-uri, care sunt fisiere-text plasate in calculatorul dumneavoastra.
Informatiile generate de cookie-uri cu privire la modul in care este utilizat site-ul – informatii standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastra IP) si informatii privind comportamentul vizitatorului intr-o forma anonima – sunt transmise catre Google si stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Inainte de a fi transmisa catre Google, adresa dvs. IP este anonimizata.
In conformitate cu certificarea sa legata de ,,scutul de confidentialitate (Privacy Shield), Google declara ca respecta cadrul UE-SUA privind scutul de confidentialitate. Google poate transfera informatiile colectate de Google Analytics catre o terta parte atunci cand legislatia impune acest lucru sau atunci cand respectiva terta parte prelucreaza informatiile in numele Google.
In conformitate cu conditiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date detinute de Google.
Puteti refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descarcand si instaland Google Analytics Opt-out Browser Add-on.


Cum pot fi controlate cookie-urile


Puteti controla sisau sterge cookie-uri dupa cum doriti. Puteti sterge toate cookie-urile care sunt deja pe calculatorul dumneavoastra si puteti configura majoritatea browserelor sa impiedice plasarea acestora.


Gestionarea cookie-urilor in browserul dumneavoastra


Majoritatea browserelor va permit
– sa vedeti ce cookie-uri aveti si sa le stergeti in mod individual
– sa blocati cookie-uri ale unor terte parti
– sa blocati cookie-uri ale anumitor site-uri
– sa blocati setarea tuturor cookie-urilor
– sa stergeti toate cookie-urile atunci cand inchideti browserul
Daca optati pentru stergerea cookie-urilor, trebuie sa aveti in vedere ca eventualele preferinte se vor pierde. De asemenea, daca blocati cookie-urile complet, numeroase site-uri (inclusiv al nostru) nu vor functiona in mod adecvat, iar transmisiunile pe internet nu vor functiona deloc. Din aceste motive, nu va recomandam sa blocati complet cookie-urile atunci cand utilizati serviciile noastre de transmisiuni pe internet.